Proširi svoje znanje – subjekat i predikat

Subjekat i predikat kao glavni rečenični članovi se uče još u nižim razredima osnovne škole. Vremenom to znanje se proširuje i nadograđuje. Nadamo se da će ti ovaj tekst biti od koristi ukoliko želiš da se prisetiš ranije stečenog znanja.

Subjektom se iskazuje vršilac radnje, nosilac stanja ili uzročnik zbivanja koji su u rečenici označeni predikatom.

Primer: Milan sutra ide u Beograd.

Ko vrši radnju u rečenici? Ko ide u Beograd? Odgovor je Milan.

Milan – subjekat u rečenici.

ide – predikat

Rečenični delovi se dela na glavne i sporedne. Subjekat spada u grupu glavnih rečeničnih članova.

Služba subjekta

U službi subjekta najčešće su imenice, zamenice ili brojevi u nominativu ili skupovi reči sa imenicom u nominativu.  Pored nominativa, subjekat može da bude i u drugim padežima.

Subjekat može biti:

–  gramatički i

–  logički subjekat.

Gramatički subjekat

Gramatički subjekat je subjekat kod koga su reči koji vrše službu subjekta uvek u nominativu.

Primer: Dragana je stalno pospana.

Ko je stalno pospan? Dragana – subjekat je u nominativu

Logički subjekat je subjekat kod koga reči koje vrše službu nisu u nominativu, nego u genitivu, dativu ili akuzativu.

Primer: Dragani se stalno spava.

Kome se stalno spava? Dragani – subjekat je u dativu

Primeri:

Gramatički subjekat

Ispred kuće raste drvo.

On stalno kasni u školu.

Boske je dobar odbojkaš.

Trinaest  je moj srećan broj.

Na klupi sede neki stariji ljudi.

Glavni grad Srbije je Beograd.

Ja sam najbolji đak u razredu.

Sutra je moj rođendan.

Pet je najbolja ocena.

Moj tata je kupio lubenicu.

Ti si mnogo dosadan!

Logički subjekat

Nesta blaga, nesta prijatelja.

Vesnu je stid svega.

Nema Marka, nema junaka.

U koloni ga nije više bilo.

Meni je dosadno.

Bilo me je strah u šumi.

Njemu je deset godina.

Majci je milo što sam dobar.

Danas joj je opet loše.

Nije me briga!

Predikat

Predikat  je deo rečenice koji subjektu pripisuje neku radnju, stanje ili zbivanje. Reči koje označavaju radnju su glagoli. Pored glagola u službi predikata mogu biti imenice, zamenice, pridevi, prilozi i brojevi.

Primer: Milan sutra ide u Beograd. (Šta radi Milan? Ide – radnja koju vrši Milan je predikat)

Predikat, kao i subjekat, spada u grupu glavnih rečeničnih članova.

Predikat može biti:

–  glagolski i

–  imenski predikat.

Glagolski predikat

Glagolski predikat se se sastoji samo od glagola u ličnom glagolskom obliku koji se slaže sa subjektom u licu, broju i rodu ako glagolski oblik razlikuje rod.

Primer:  Gordan je ustao u devet sati.

Imenski predikat

Imenski predikat se sastoji od pomoćnog glagola u ličnom glagolskom obliku i imenske reči.

Pomoćni glagoli su: JESAM (sam, si, je, smo, ste, su), HTETI (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) i BITI (budem, budeš, bude, budemo, budete, budu).

Primer: Zoran je dobar učenik.

Imenske reči su reči koje se menjaju po padežima, a to su: imenice, zamenice, pridevi, redni brojevi, imenička ili pridevska sintagma.

Prema složenosti predikat se deli na:

–  prost i

–  složen predikat.

Prost predikat

Prost predikat se sastoji od jednog glagola u ličnom glagolskom obliku.

Primer:  On je uporan.

Složen predikat

Složen predikatse sastoji sastoji se od dva, ponekad i od tri glagola. U složenom predikatu prvi glagol nema potpuno značenje. Takvi su glagoli: moći, hteti, želeti, morati, smeti.

Primer:  On mora da bude uporan.

Primeri:

Glagolski predikat

Danas smo igrali utakmicu.

Sutra Miša putuje u Indiju.

Seljaci oru svoje njive.

Saša i Alen su otišli kući.

Anđela razmišlja o svemu.

Kiša pada ceo dan.

Naoblačilo se još jutros.

Mraz me štipa za obraze,

Sedi, dole.

Imenski predikat

Maja je moja starija sestra.

Olivera je moja učiteljica.

Papir je pocepan i izgužvan.

Radnički  je šampion

Njena mama je bila teniserka.

Najbolji đak je Milan.

Juče je bilo dosadno u školi.

Boske je odbojkaš.

Prost predikat

Ana je kupila svesku.

Marko ne ide sam na more.

Maja čeka sestru.

Boske voli odbojku.

Složen predikat

Ana želi da kupi svesku.

Marko ne može da ide sam na more.

Maja neće da čeka sestru.

On mora da ide u grad.

Maša ne sme da spava sama.

 

Izvor: https://www.boske.rs/

 72,742 total views,  3 views today

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.