Neverbalna komunikacija – šta govori o vama?

Razvijene komunikacijske veštine pomoći će vam, kako u ličnom životu tako i u profesionalnim aktivnostima. Naravno, verbalna i pismena komunikacija su veoma važne, ali prema istraživanjima, neverbalna komunikacija čini veliki deo naše svakodnevne interakcije sa ljudima.

Neverbalna komunikacija predstavlja svaki vid komunikacije koji ne uključuje reči. A cilj je namerno ili nenamerno davanje informacije sagovorniku. Neverbalna komunikacija se vrlo često pogrešno tumači samo kao govor tela, ali ona je mnogo više od toga. Upravo iz tog razloga je veoma bitno razumeti kako svoje tako i tuđe neverbalne signale. Na taj način dolazi do bolje i tačnije razmene informacija. Visina i tonalitet glasa, rastojanje, okruženje, dodir, kontakt očima su samo neki od neverbalnih znakova. A svi oni su veoma važni u celokupnoj komunikaciji sa drugima.

Kako možete poboljšati svoje neverbalne komunikacijske veštine? Sledeći saveti pružiće vam priliku da naučite da bolje razumete druge i učinite svoju komunikaciju efikasnijom.

Obratite pažnju na neverbalno ponašanje

Ljudi prenose informacije na različite načine, pa pre svega obratite pažnju na oči, gestove, držanje, ton glasa itd. Oni prenose važne informacije koje se ne mogu izraziti rečima. Obraćajući pažnju na neverbalne signale drugih, poboljšaćete svoje.

Kad nečije reči ne odgovaraju neverbalnom ponašanju, pogledajte bliže. Ako vam neko kaže da je srećan dok se mršti i gleda zemlju, da li ćete verovati? Obično  u takvim slučajevima većina ljudi je  sklona ignorisanju onoga što je rečeno, jer  ponašanje govori suprotno.

Kontakt očima

Kada ljudi ne gledaju u oči drugima, može se činiti da pokušavaju nešto sakriti. Ali previše kontakta očima može izgledati kao sukob ili zastrašivanje. Iako je ovo važan aspekt komunikacije, nema potrebe da sagovornika striktno gledate u oči. Neki stručnjaci preporučuju kontakt očima u trajanju od četiri do pet sekundi.

Visina i tonalitet glasa

Ton, tempo, glasnoća mogu preneti veliku količinu informacija o raspoloženju, stavu prema sagovorniku, temi razgovora itd. Za početak obratite pažnju kako vaš ton glasa utiče na druge. Zatim pokušajte svojim glasom da istaknete ideje koje su vam potrebne. I ne zaboravite da obratite pažnju na svojstva glasa drugih.

Potražite grupe signala

Jedan gest može značiti bilo šta, ali može i da ne znači baš ništa. Da biste uspešnije shvatili neverbalnu komunikaciju nikada nemojte obraćati pažnju samo na jedan signal. Može se desiti da izvedete pogrešan zaključak. Uvek se trudite da obratite pažnju na nekoliko signala istovremeno.

Razmotrite kontekst

Prilikom komunikacije uvijek uzimajte u obzir kontekst u kojem se komunikacija odvija. U nekim je slučajevima potrebno formalnije ponašanje koje se može drugačije protumačiti u  nekom drugom okruženju. Ako pokušavate da poboljšate svoju  veštinu neverbalne komunikacije, usresredite se na to da svoje signale prilagodite nivou formalnosti.

Pogrešna interpretacija

Prema nekim izveštajima, snažan stisak ruke prilikom rukovanja ukazuje na jaku ličnost i obrnuto. Mada blag stisak ruke može ukazivati  i na nešto drugo, kao što je artritis. Uvek uzmite u obzir celokupnost ponašanja neke osobe. Na taj način ćete imati bolji uvid.

Ukoliko posmatrate neverbalne signale a pri tom vežbate i sopstvene veštine, budite sigurni da ćete svoju komunikaciju sa drugima učiniti mnogo efikasnijom.

 817 total views,  1 views today

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.