Bezbednost dece na internetu – Internet obrazovanje

Većina roditelja još u ranim godinama omogućava svojoj deci pristup mobilnom telefonu, računaru, internetu. Pogodnosti i posledice koje nosi korišćenje računara obradili smo u tekstu „Deca i kompjuteri – uticaj kompjutera na odrastanje dece“. Uporedo sa korišćenjem računara, deca imaju kontakt sa internetom, bilo da su to društvene mreže, aplikacije za online komunikaciju ili nešto drugo. Važna tema o kojoj se i dalje ne govori dovoljno, a primećujemo ogromne posledice, jeste bezbednost dece na internetu.

Internet predstavlja mrežu svih mreža i omogućava nam konekciju sa svetom. Internet je doneo velike pogodnosti u naše živote, tako da ga možemo posmatrati kao prozor u svet. Omogućava nam komunikaciju, pretraživanje, učenje i saznanje, milion novih stvari koje nismo imali pre pojave interneta. Međutim, zbog svoje rasprostranjenosti, internet se sve više koristi i u svrhu zloupotrebe.

Internet, i pored sistema bezbednosti, predstavlja odličnu bazu za pojedince i organizacije koji imaju veze sa svetom kriminala. Na internetu se mogu pronaći sajtovi sa različitom štetnom tematikom i među njima se mogu pronaći: droga, samoubistva, otmice. Takođe, postoje sajtovi koji imaju „pozitivan uticaj na društvo“, ali se ispod maske ponekad kriju organizacije koja ima veliki uticaj na maloletnike. Česta je pojava da deca, pokušavajući da isprate internet trend, nanose sebi povrede, ili dođe čak i do smrtnog ishoda.

Ugrožena bezbednost – Kako prepoznati zloupotrebu?

Vrlo važna stavka, koja se tiče ugrožene bezbednosti korisnika na internetu, u ovom slučaju dece, jeste prepoznavanje zloupotrebe. Organizacije, koje se bave zloupotrebom, na internetu tragaju za osobom koja će postati njihova žrtva. Iskorišćavanje dece vrši se na više različitih načina:

  • Krađa
  • Vršnjačko nasilje
  • Trafiking – trgovina belim robljem
  • Blud

Mislim da je svima jasno o čemu se radi u ove četiri kategorije zloupotrebe interneta. Dakle,  ovi oblici zloupotrebe spadaju u nasilje i možemo ih smatrati zločinom. Važno je da razumemo u kojim situacijama se dešavaju navedeni oblici zloupotrebe i kako da se izborimo sa njima.

Ugrožena bezbednost dece – Krađa

Prvi oblik zloupotrebe, krađa, odnosi se najčešće na iskorišćavanje informacija vezanih za bankovne račune. Imamo situacije u kojima pin kod, koji korisnici koriste u banci, dolazi u posed kradljivca. Posebno je važna edukacija dece o tome šta bi trebalo da govore i kome, a šta bi trebalo da sačuvaju kao tajnu.

Ugrožena bezdbednost dece - krađa

Naravno, na internetu postoji i krađa profila. Često su deca meta napada hakera u kojima preuzimaju njihov profil i njihove podatke sa profila. Najčešće se ovaj tip prevare dešava u situacijama kada korisnik ostavi svoje podatke kradljivcu. Kako se to desi?  To se najčešće dešava u slučajevima kad se ulogujemo preko linka koji nam je poslala nepoznata osoba. Prilikom logovanja, naši podaci se prikazuju osobi koja nam je poslala taj link. Samim tim, gubimo naše podatke i istovremeno našem profilu ima pristup još jedna osoba. Time se omogućava korišćenje našeg profila u svrhu nekog ozbiljnijeg tipa e-nasilja.

Takođe, kako ne bismo bili laka meta hakerskog napada, veoma je važno da koristimo sigurne lozinke na društvenim mrežama. O važnosti lozinki za društvene mreže, možete pročitati na linku: „Lozinka za društvene mreže“.

Ugrožena bezbednost dece – Vršnjačko nasilje

Vršnjačko nasilje se vremenom prenelo i na internet, na društvene mreže ili na veb sajtove. Logično je da sve što se dešava i u stvarnom životu, možemo pronaći i na internetu. Praćenje, uznemiravanje, vređanje, ugrožavanje privatnosti, uvredljivi i nasilni komentari. Takođe, preteće poruke i internet stranice na kojima možete pronaći bilo kakav zlonameran sadržaj koji se odnosi na vaše vršnjake.

Ugrožena bezbednost dece - Vršnjačko nasilje

Početak vršnjačkog nasilja zapravo kreće od uvredljivih komentara i deca, a i njihovi roditelji, treba da obrate pažnju na to. Ružan! Debeo! Glup! Budite svesni da, iako deluje banalno, zapravo je samo početak nasilja nad detetom. Vršnjačko nasilje kod dece može izazvati ozbiljne psihološke probleme, koji dovode do najgoreg. Mislite o tome kada se loše ophodite prema svojim drugarima!

Ugrožena bezbednost dece – Trafiking

Sada dolazimo do ozbiljnijeg dela u celoj ovoj priči. Na početku smo govorili o lakšim oblicima zloupotrebe interneta kao što su krađa i vršnjačko nasilje. I ne, reč „lakše“ ne kaže da to nije oblik kriminala, jeste, i bezbednost dece u ovim slučajevima je ugrožena.

Međutim, trafiking (trgovina belim robljem) je veoma ozbiljna stvar. Govorimo o pojedincima i organzacijama čija ideja i cilj je, zapravo, seksualno ropstvo, prisilna prostitucija i trgovina ljudima. Da, reči iskorišćene u prethodnoj rečenici su veoma ozbiljne i na neki način deca ne bi trebalo da slušaju o njima. Pogrešno razmišljanje. Koliko god one imale to neko pogrdno značenje, te reči imaju težinu i roditelji treba da budu svesni da je trafiking sasvim realna stvar. Iskoristite priliku i istražite na internetu više o ovoj temi. Zatim, pokušajte da objasnite svojoj deci o čemu se zapravo radi i neka to bude na način prilagođen njihovom uzrastu.

Ugrožena bezbednost dece – Blud

Možda i najvažniji problem sa kojim smo se susreli prethodnih godina, i na internetu i van njega. Predstavlja jedan od najrasprostranjenijih oblika zloupotrebe dece i posmatramo ga kroz seksualno zlostavljanje. Početak zlostavljanje dece obično kreće na internetu kao fin razgovor tj. čet. Osoba koja se lažno predstavlja stvori prijatnu komunikaciju, kako bi se dete osećalo sigurno. Nasilnik stekne poverenje i kasnije se dogodi sastanak. Najčešći redosled događaja.

I godinama se u školama sprovodi akcija edukacije dece o seksualnom uznemiravanju, ali i zlostavljanju. Takođe, ovde govorimo i o jednom ozbiljnom problemu, pedofiliji. Stvaraju se psihološke, ali i fizičke posledice, koje dete nosi tokom čitavog života.

Važno je razgovarati sa decom o ovoj temi i kontrolisati njihove aktivnosti na internetu. Naravno, ne treba braniti korišćenje interneta, jer time neće imati priliku da sazrevaju i u tom nekom pogledu.

Ukoliko ste imali problema sa seksualnim zlostavljanjem, ili želite da se edukujete, saznate kako da prepoznate nasilje, posetite sajt Fondacije Tijane Jurić.

Bezbednost dece – Kako ih zaštiti?

Sagledali smo oblike zloupotrebe i načine na koje nasilnici pomoću interneta stupaju u kontakt sa decom. Međutim, na internetu postoje mogućnosti pomoću kojih bezbednost dece može biti na višem nivou.

Danas postoje softverski programi koji beleže sve što je rađeno na računaru. Adrese, koje dete posećuje prilikom korišćenja računara, kao i tekstovi koje kuca pamte se u određenom fajlu. Dakle, sve što dete kuca prilikom četovanja na Facebooku ili neki drugi chat programi biće sačuvano u tom fajlu.

Takođe, možete pronaći programe pomoću kojih se sadržaj sajtova limitira ili potpuno zabranjuje. Programi uspevaju da prepoznaju štetan sadržaj sajta i omogućavaju roditeljima da spreče decu u korišćenju tih sajtova.

Edukacija dece o bezbednosti na internetu

Ukoliko želite da bezbednost dece postavite na sasvim novi nivo, možete pronaći web čitače koji su prilagođeni isključivo deci. Takvi čitači predstavljaju jedan zatvoreni svet napravljen da bude siguran za decu, ali se deci ostavlja prostor za surfovanje i istraživanje.

Nijedan od ovih programa nije naveden u tekstu, sa ciljem da roditelji iskoriste znanje koje Google poseduje. Pokušajte sami da pronađete neki od ovih programa na internetu. Vrlo lako ćete uspeti da pronađete puno njih, a to je i ideja ovog teksta zapravo – edukacija roditelja i edukacija dece.

Preporuka:

Ključni faktor u zaštiti dece prilikom rada na računaru i tokom korišćenja interneta je edukacija roditelja. Prvo i osnovno jeste poći od godina deteta, ali sva deca nemaju isto razvijenu svest o digitalnom nasilju. Zato i govorimo o edukaciji roditelja, a zatim o edukaciji dece. Naravno, treba govoriti i o edukaciji dece u školama, kroz obavezno internet obrazovanje.

Roditelji, najpre, moraju da se informišu o nasilju na internetu, a zatim svoje znanje prenesu na decu. Važno je da kod dece razvijemo svest o pravilnom ponašanju u virtuelnom svetu. Treba razgovarati sa decom o njihovom životu na internetu, upoznati se sa sajtovima koje koriste i naučiti ih koje sajtove ne treba da koriste.

Zabrana korišćenja računara svakako nije opcija koju treba izabrati, već razgovorom treba deci ukazati na probleme sa kojim se mogu susresti. Objasnite im značaj njihovih lozinki. Naučite ih da pre nego što nešto objave na internetu, prethodno razgovaraju sa vama i stvorite im svest o važnosti njihovih ličnih podataka.

Razgovarajte na temu komunikacije sa nepoznatima putem interneta. Ukažite deci na moguće probleme koje donosi upoznavanje sa nepoznatim online prijateljima. Naučite ih da iskazuju poštovanje i putem interneta, kako oni ne bi postali nasilnici. Naučite ih da prepoznaju moguće znake digitalnog nasilja.

Budite uvek u toku sa dešavanjima u životu dece. Važno je da deca znaju da imaju nadzor, ali je podjednako važno da i na internetu donose ispravne odluke. Steknite dovoljno poverenja kod dece, kako bi ona mogla da vam povere svoje probleme.

 7,937 total views,  1 views today

Ivan Mihajlović

Student četvrte godine na smeru upravljanje sistemima na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.