Deca i kompjuteri – Uticaj kompjutera na odrastanje dece

Napredak u svetu tehnologija ima velikog uticaja na život savremenog čoveka. Promene koje se dešavaju svetu tehnologija uslovljavaju čoveka da im se prilagođava i da se navikava na njih. Računari se danas koriste za sve, pa tako i deo poslova ljudi obavljaju preko računara. Komunikacija izmedju ljudi, danas se sve više obavlja preko računara, uz pomoć interneta. Učenje i obrazovanje su povezani sa računarima, pa danas u školama deca sve više upotrebljavaju tehnologiju (laptop i desktop uređaji).

Obrazovanje dece danas se sve više svodi na kompjuterske prezentacije, koje je jednostavno obraditi na kompjuteru. Pisanje seminarskih radova, dizajniranje, programiranje, sve se to danas radi u školama. Obrazovanje je velikim delom preusmereno iz školskih klupa na računare. Važno je da deca steknu neko osnovno znanje, koje kasnije mogu da nadograde radom na računaru.

Međutim, treba sagledati situaciju i iz drugog ugla. Deca ponekad provode previše vremena za računarom i treba se zapitati koliko to njima šteti. Postavlja se pitanje da li možemo previše vremena da posmatramo kao zavisnost od kompjutera? I kakav je sadržaj koji deca pregledaju pri korišćenju računara?

Dakle, pored korisnih mogućnosti koje tehnologija pruža, treba sagledati i loše stvari vezane za tehnologiju, a odnose se na decu i kompjutere. Računari su nam prozor u svet i pomoću njih možemo da steknemo velika znanja, ali koliko gubimo kad smo u periodu dečijeg uzrasta?

Deca i kompjuteri – Ugrožavanje zdravlja?

Možda i najvažniji problem o kom treba polemisati, jeste upravo pitanje zdravlja dece. Da li je zdravlje deteta ugroženo pri prekomernoj upotrebi kompjutera?

Jedan od problema sa kojim se često susreću roditelji jeste slabljenje vida kod dece. Kompjuteri imaju uticaj na slabljenje vida, ali kao jedan od faktora koji utiču na to. Dugo i intenzivno korišćenje računara može da dovede do zamora očiju. Ekran računara treba da bude na udaljenosti 40-50 cm od deteta. Obratite pažnju i na osvetljenje sobe u kojoj se nalazi računar. Nije važno je li svrha upotrebe računara zabava ili učenje, svakako bi trebalo obratiti pažnju na vreme koje Vaša deca provode za računarom.

Deca i kompjuteri – Ugrožavanje zdravlja?

Loše sedenje takođe može biti jedan od problema sa kojim se možete susresti kao roditelji, koje kasnije dovodi do krivljenja kičme i većih zdravstvenih problema. Važno je reći da ovaj problem dolazi pri dugom sedenju za računarom, i ovaj problem je podjednako čest i kod starijih osoba. Obratite pažnju u kom položaju Vaša deca sede za računarom. Trudite se da ne provode previše vremena. Kako sport doprinosi pravilnom razvoju dece, a sedenje može da šteti, napravite balans, kako ne bi ispaštalo ni zdravlje, a ni zabava. Pružite deci zdravo detinjstvo.

Možemo reći da korišćenje kompjutera ne predstavlja direktnu opasnost po zdravlje dece. Problemi, koji se povremeno javljaju, posledica su preduge upotrebe računara. Moć kompjutera i tehnologije leži u držanju pažnje, tako da vreme koje provedete za računarom može biti mnogo duže od onog koje biste želeli. Deca često ne mogu da dočekaju da se vrate računaru. Zato se trudite da vreme, koje Vaše dete provodi za računarom, bude umereno. Napravite kombinaciju tako da se računar koristi umereno i za zabavu i za učenje. Prekomerna upotreba kompjutera, pored zdravstvenih problema, može dovesti i do problema druge prirode.

Deca i kompjuteri – Društvene poteškoće dece zavisne od kompjutera

Podjednako bitan problem, koji treba sagledati iz više uglova, jeste smanjenje socijalnih kontakata dece. Otvara se novo pitanje: Da li deca korišćenjem kompjutera postaju asocijalna?

Dešava se da deca, koja provode previše vremena za računarom, postaju manje društvena. Stvara se zavisnost tako da deci svet van računara nije zanimljiv, a koja se javlja usled prekomerne upotrebe računara. Ukoliko uspete da izbalansirate upotrebu računara sa druženjem sa drugom decom, Vašem detetu će biti bolje. Važno je objasniti deci da se na računaru ne dešava život, iako je danas računar neophodno sredstvo. Morate razgovarati sa svojim detetom i objasniti mu važnost sporta, druženja, igranja sa drugarima, ali i korišćenja računara.

Deca i kompjuteri – Društvene poteškoće dece zavisne od kompjutera

Problem koji se javlja prilikom igranja igrica sa nasilnim sadržajem jeste agresivnost. Deca postaju agresivnija nego obično i svoju agresivnost ispoljavaju kroz nasilničko ponašanje. Kasnije sve to dovodi do većih problema u periodi puberteta i adolescencije. Trudite se da probleme rešite na vreme, kako kasnije ti problemi ne bi postali mnogo veći. Igranje igrica je povezano i sa asocijalnošću, jer postoje situacije kada drugari postanu „dosadni“, a igranje igrica „zabavno“. Kompjuteri su napravljeni tako da zadržavaju pažnju, zato je važna kontrola od strane roditelja.

Video igrice stvaraju još jedan problem, a to je gubitak koncentracije, koji može da stvara velike probleme prilikom učenja. Pre svega, gubitak koncentracije obično ide zajedno sa agresivnošću, i sa nasilničkim ponašanjem. Govorimo o situacijama na koje roditelji treba da obrate pažnju. Deca su različita i na drugačiji način pokazuju probleme (mogu biti ćutljiva i povučena, a neka agresivna). Najbolji psiholog i socilog deci ste Vi, roditelji.

Javljanje ovih socijalnih problema dešava se u slučajevima kada deca provode previše vremena za računaru, i njihova aktivnost na računaru nije kontrolisana od strane roditelja. Kompjuter, u tom slučaju, može imati negativan uticaj na učenje, vanškolske aktivnosti, sport, izlaske Vaše dece.

Deca i kompjuteri – Učenje i saznanje

Kompjuteri su u većini slučajeva namenjeni za zabavu, ali pružaju velike mogućnosti, ukoliko umete pravilno da ih koristite. Još je važnije objasniti deci na koji način da pravilno koriste svoj kompjuter, a to je zadatak roditelja.

Pomoću kompjutera, deca mogu steći korisna znanja, samo im to treba pokazati. Ukoliko ih uputite na igrice, zabavljaće se igricama. Ali i igrajući igrice, oni imaju mogućnost za sticanje znanja. Ukoliko im pokažete društvene mreže, provodiće vreme tamo, i to možda nije pravi izbor u njihovom ranom periodu. Korisno je kada možete „besplatno“ da se čujete sa svojim detetom, ukoliko nije u Vašoj blizini. Postoje aplikacije za online komunikaciju, koje uz dobru zaštitu, mogu biti pravi izbor, pa malo istražite. U zavisnosti od uzrasta Vaše dece, mogu se pronaći matematičke igrice, igrice memorije, slovne igrice, igrice za učenje boja, slagalice, crtanje. Naravno, deca starijeg uzrasta mogu pronaći sadržaj prikladan svojim godinama (pogađanje država na mapi = geografija). Na internetu se danas mogu pronaći najrazličitiji tekstovi, gde vaše dete može vežbati čitanje. Internet je baza znanja, istražite malo i naučite decu da i ona istražuju.

Deca i kompjuteri – Učenje i saznanje

Igranjem video igrica dete stiče mentalne veštine, koje možda ne može da stekne u školi. I zato je važno napomenuti da video igrice nisu krive za probleme. Na Vama je da obratite pažnju i da vodite računa o njima, a oni čak mogu i napredovati. Mentalne veštine:

  1. Brzo razmišljanje
  2. Strategijsko razmišljanje i predviđanje
  3. Upornost
  4. Orijentacija
  5. Memorija
  6. Timski rad
  7. Rasudjivanje

Na neki način, ako kompjuter posmatramo kao zabavni deo dana Vašeg deteta, ono kroz igru stiče bolje pamćenje, koncentraciju, logičko razmišljanje. Pomoću igrica memorija me unaprediti svoje pamćenje, koje mu kasnije može mnogo značiti. Mogu se pronaći različite igrice strategije, gde je potrebno uključiti i razmišljanje i orjentaciju.

Preporuka roditeljima:

Pored zabavnog sadržaja, na kompjuteru postoje programi namenjeni dečijem uzrastu, a koji mogu biti korisni u školi (Word, Powerpoint, Excell, Paint). Pružite im mogućnost da probaju sve što je primereno njihovom uzrastu. Dozvolite im da eksperimentišu, tako da im vreme provedeno za računarom bude korisno i zabavno.

Najvažnije je da roditelji imaju uvid u sadržaj koji deca prate na kompjuteru, bile to igrice ili njihova aktivnost na internetu. Roditelji moraju da izvrše selekciju šta će deca raditi na računaru, ali i da razgovaraju sa decom i edukuju ih. Napravite razliku između toga čemu računari služe Vašoj deci, i čemu bi trebalo da služe.

Računar ne treba da bude ni nagrada ni kazna. Dakle, ne kažnjavajte decu zabranom upotrebe računara usled loših rezultata u školi. Naučite ih da razmišljaju o obavezama na prvom mestu, a da računar u tom dečijem uzrastu bude iza učenja, sporta, druženja sa drugarima.

Pružite im mogućnost da računar shvate kao pomoć pri učenju. Neka računar bude i zabava, ali neka zabava prevashodno bude u parku, na igralištu, u školi. Posvetite pažnju svojoj deci, kako kasnije ne bismo morali da razgovaramo o njihovim zdravstvenim ili socijalnim problemima.

 16,499 total views,  1 views today

Ivan Mihajlović

Student četvrte godine na smeru upravljanje sistemima na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.