Kako stvoriti radne navike kod dece?

Najveći uspeh svakog roditelja je da pravilno vaspita i usmeri dete. Za roditeljstvo ne postoji recept. Najčešće se vodimo instinktom, verujući u njegovu nepogrešivost. U želji da što bolje obavimo taj najsvetiji zadatak, često nenamerno pravimo greške. Roditelji iz najbolje namere preuzimaju deo dečijih obaveza na sebe. Na taj način sputavaju dete da razvije radne navike.

Navike koje se steknu u ranom detinjstvu su od veoma velike važnosti za dalje. Ukoliko od malena kod deteta formiramo radne navike, postavili smo mu temelj za sve što ga čeka dalje u životu. Zato je veoma važno da usmerimo dete, umesto da idemo za njim i da obavljamo neke stvari umesto njega.

Koje su pozitivne navike?

Od malena je važno kod deteta razviti pozitivne navike. To su prvenstveno higijenske navike kao i navike o negovanju i čuvanju zdravlja. Podjednako je važno razviti navike kulturnog ponašanja kao i navike za umni i fizički rad. Ukoliko u najranijem detinjstvu izostane razvijanje pozitivnih navika kao i pravilno vaspitanje, mogu se razviti loše navike. Ukoliko su pozitivne navike na vreme usađene kod deteta, kasnije tokom života mogu biti od presudnog značaja za uspeh svakog pojedinca.

Higijena kao jedna od prvih navika

Važno je da kod deteta stvorimo higijenske navike. Bitno je od malena da ga naučimo da higijenske navike doprinose očuvanju zdravlja i jačanju organizma. Važno je naučiti dete da se oseća prijatno u čistom i urednom okruženju. Formiranje higijenskih navika kod dece predstavlja preduslov za sve navike koje će kasnije formirati. Prvenstveno se podrazumevaju navike za održavanje lične higijene, higijene odeće kao i higijene prostora u kome boravi.

Lepo ponašanje i učtivost

U ranom detinjstvu je važno stvoriti navike lepog i kulturnog ponašanja. Stvaranjem ovih navika pomažemo detetu da se što pre osamostali i da sa lakoćom stupi u kontakt kako sa vršnjacima tako i sa starijima. Ukoliko od malena kod deteta stvorimo naviku pristojnog i učtivog ponašanja olakšaćemo mu prvi kontakt sa školom kao novom sredinom. Nasuprot tome, dete koje ima loše manire i kod koga nisu formirani obrasci lepog ponašanja uvek će u novoj sredini ostavljati loš utisak.

Formirajte pravilan odnos prema radu

Radne navike su od presudnog značaja za formiranje ličnosti. Uostalom razvoj civilizacije se događa zahvaljujući radu i trudu raznih generacija. U  budućnost će zavisiti od naše dece. Rad i trud su uvek asocijacija na uspeh. Važno je kod deteta formirati pravilan odnos prema radu. Prilikom formiranja radnih navika kod dece moramo voditi računa o uzrastu deteta, kao i o njegovim mogućnostima. Ukoliko pred dete postavite zadatke koji nisu u skladu sa njegovim godinama i mogućnostima možete stvoriti kontraefekat.

Budite primer svom detetu

Dete vas ne sluša, ono vas posmatra. Ovo morate uvek imati na umu, bez obzira da li je u pitanju formiranje navika ili nešto drugo. Kako biste formirali radne navike kod deteta morate mu biti uzor. Dete vas posmatra i identifikuje se sa vama. Ukoliko roditelji izbegavaju rad ili im ne smeta nered, ne možete očekivati da će dete formirati radne navike. U takvom okruženju dete neće kroz rad osetiti zadovoljstvo već će ga doživeti kao prisilu. Ukoliko tražite od deteta da pakuje svoju odeću a pri tom vaša odeća stoji razbacana ne samo da mu nećete formirati radne navike, već ćete kod deteta od malena stvoriti averziju prema radu.

Pohvala kao motivacija

Već u sledećoj uzrasnoj fazi možete postepeno formirati navike koje su vezane za obavljanje kućnih poslova. Na taj način će dete više ceniti rad drugih, a istovremeno će želeti da da svoj doprinos i da se dokaže među ukućanima. Najpre će raditi ono što mu je zanimljivo, a kasnije će raditi i ono što treba. Poslovi koje dete može da obavlja u kući su raznovrsni. Počinje sa spremanjem igračaka, kasnije brisanjem prašine, sređivanjem polica kao i brisanjem sudova. Ne zaboravite da pohvalite svaki detetov trud i rad, jer ga na taj način podstičete. Svima pohvala prija, tako da će se dete osetiti važnim i trudiće se da da sve od sebe kako bi što bolje obavio posao koji mu poverite.

Ne budite „lovac na greške“

Da biste pravilno razvili radne navike kod dece, važno je da ga konstantno bodrite i podstičete kako bi dete samostalno izvršavalo svoje obaveze. Ta kontrola ne sme biti nametljiva, ali treba da je stalna. Ukoliko dete nije dobro obavilo svoj posao nemojte ga kritikovati. Nemojte ići za njim i ponovo raditi ono što je dete već uradilo. Pohvalite ga za uloženi trud uz sugestiju kako bi to moglo još bolje da se uradi. Na taj način ćete osnažiti i učvrstiti volju kod deteta, jer ćete mu tako razviti osećanje dužnosti. Istovremeno će shvatiti da svaki posao treba da obavi korektno.

Najjednostavnije, najbrže i najlakše ćete formirati navike kod deteta ukoliko ih se i sami pridržavate. Nebitno da li su u pitanju higijenske navike, radne navike ili obrasci lepog ponašanja. Dete će ih najpre usvojiti posmatrajući vas.

 15,042 total views,  2 views today

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.