Mladi u Srbiji: Kako odleteti iz porodičnog gnezda i uploviti u samostalni život?

Specifičan fenomen kasnog i otežanog osamostaljivanja mladih je naročito karakterističan za naše podneblje, a počiva na više od jedne osnove. Splet dubokih emotivnih veza sa matičnom porodicom, patrijarhalnog vaspitanja i materijalne neizvesnosti čini da mladi u Srbiji kroz proces osamostaljivanja neretko prolaze nailazeći na brojne kočnice i preispitujući svoju odluku u vezi sa samostalnim životom.

U želji da rasvetlimo ovaj društveni i kulturološki problem, kao i da pomognemo mladima da učine svoj put ka samostalnosti manje trnovitim, u tekstu koji sledi ćemo se baviti takoreći kamenjem spoticanja ka konačnoj zrelosti i načinima na koje se ono može uspešno zaobići.

Kako patrijarhalno vaspitanje utiče na proces osamostaljivanja mladog čoveka u Srbiji?

Naročito u manjim sredinama, dominantan princip vaspitavanja, koji mlade vodi kroz odrastanje ka zrelosti, počiva na patrijarhalnim osnovama. U kontekstu osamostaljivanja, jedan segment ovakvog obrasca vođenja porodičnog života pre svega se odnosi na ideju da muški potomak zapravo nikada ne napušta roditeljski dom. Koncept života u zajednici, koji podrazumeva suživot više generacija, mahom je težak zbog prilagođavanja rutina i navika. Osim toga  mladi nemaju priliku da pokušaju da ostvare sve svoje potencijale. Iako ovakav stil života nekima može odgovarati, u većini slučajeva neće biti najbolje rešenje za perspektivne mlade ljude.

Kada bi dobili priliku da se okušaju u potpuno samostalnom životu, mogli ostvariti mnogo više uspeha na svim poljima.

Mladi i strah od finansijske nesigurnosti?

Odlaganje osamostaljivanja mladih u Srbiji je u velikom broju slučajeva podstaknuto strahom povodom finansijske nesigurnosti i uopšte troškova samostalnog života. Mladima je prema tome neretko rešenje boravak u roditeljskom domu i nakon što počnu da zarađuju.  Život u iznajmljenom stanu vide kao nepotreban trošak, a kupovinu nekretnine kao veliki zalogaj. Činjenica je, međutim, da samostalni život pre ide u prilog poboljšanju finansijske situacije no što je dovodi u rizik. A  samostalno organizovanje sopstvenih prihoda i rashoda samo je jedan od faktora.

Motivacija za ulaganje dodatnog truda u finansijski boljitak koju pruža samostalni život, a nakon obrazovanja jasne slike sopstvenih troškova i težnje ka višem životnom standardu, mahom dovodi i do boljih rezultata na ovom polju. Naročito ukoliko se odluče za život u nekom od većih gradova, te i nakon što steknu uvid u širok izbor ponuda za posao u Beogradu ili Novom Sadu, mladi će biti u situaciji da prigrle prilike koje se pred njima ukazuju i krenu u susret poslovnom napretku ili se odluče za dodatne angažmane.

Kako emotivni faktor odlaže osamostaljenje?

O snažnim porodičnim vezama koji su karakteristični za naše podneblje možemo govoriti sa ponosom. Međutim,  sa druge strane ipak treba imati na umu da ljubav znači i razmišljanje o najboljim interesima voljene osobe. Tendencija roditelja da posmatraju svoju decu kao decu, a njihov odlazak iz porodičnog gnezda kao srceparajuć trenutak pre no kao napredak, često usporava osamostaljivanje mladih.

Tako da je razumljivo što su mladi neretko u dilemi pitajući se kako izabrati pravi put?

S druge strane, možemo govoriti i o bojazni mladih povodom slabljenja emotivnih veza sa matičnom porodicom. Ovaj strah je jasno neosnovan, budući da moderne tehnologije danas komunikaciju čine više no jednostavnom.   Vreme koje samostalni mladi ljudi provode sa roditeljima u toku vikenda i slobodnog vremena je kvallitetnije i sadržajnije. Uzevši sve to u obzir  možemo govoriti samo o osnaživanju porodičnih veza na ovaj način.

Koji su benefiti samostalnog života?

Sloboda koju donosi samostalan život je nesumnjivo najveći njegov benefit i njenu vrednost ne možemo u potpunosti spoznati pre no što je zaista iskusimo. Nakon konačnog osamostaljenja, mlada osoba sama organizuje svoje dnevne rutine i prati sopstvene potrebe.  Kako u smislu nabavki, tako i u   organizaciji  prostora, aktivnosti i poslovnih obaveza. Pored toga što komfor koji ovakav stil života predstavlja nesumnjivo najznačajniji argument koji ide u prilog ovom životnom koraku, ovo je ujedno i način na koji se stiču veštine i svest o odgovornosti koja je potrebna za naredne faze života i zrelosti.

Iako neosporno prisutan u našem društvu, problem kasnog osamostaljenja mladih u Srbiji poslednih godina pokazuje tendenciju  jenjavanja. A to je posledica savremenog stila života modernog mladog čoveka, koji se teško uklapa među zidove roditeljskog doma. Kada govorimo o osamostaljivanju, pre svega govorimo o ispunjavanju potencijala perspektivnih mladih osoba na kojima počiva budućnost. Stoga je veoma važno podsticati ih da otvore vrata novog životnog poglavlja i u potpunosti prigrle izazove i benefite koje samostalni život pred njih postavlja.

 9,040 total views,  1 views today

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.