Prvi put sa ocem na jutrenje – Laza Lazarević

Laza Lazarević u svojim pripovetkama govori kako o životu u gradu, tako i o životu na selu. U svakoj od njih veliča i ističe ideal porodice i patrijarhata. Takođe, pripovetka Prvi put sa ocem na jutrenje oslikava strogu očevu figuru koja predstavlja apsolutni autoritet. Za razliku od oca, majka je bogobojazna i ponizna. Prikazana je kao tipično patrijarhalna žena.

Mada majka u priči Prvi put sa ocem na jutrenju, skriva u sebi neverovatnu snagu. Bez obzira što sve vreme ćuti i trpi, ona je ta koja uspeva da iznese pad sopstvenog muža. Onog momenta kada je muž posrnuo, ona uspeva da ga podigne iz svega. U tome se ogleda njena čvrstina i prikrivena snaga.

Laza Lazarević kao začetnik psihološke pripovetke

Lik majke nije dominantan kroz priču, glavni lik je otac. Ceo prvi deo priče Prvi put sa ocem na jutrenju je posvećen ocu. Prvenstveno očevom karakteru, spoljašnjem izgledu kao i postupcima koji su doveli do zapleta priče. Važnost majke se ističe tek na kraju priče. S obzirom da je karakterizacija likova veoma jasna i veoma važna za celu priču, onda je razumljivo što se Laza Lazarević smatra začetnikom psihološke pripovetke.

Književni elementi u priči Prvi put sa ocem na jutrenje

Tema dela: Očeva narav i kockanje koje je porodicu dovelo gotovo do propasti.

Vrsta dela: pripovetka

Vreme radnje: u 19.veku

Mesto radnje: u srpskom selu

 

Analiza oca u priči Prvi put sa ocem na jutrenje

Otac je prikazan kao dominantan lik ove pripovetke. Izuzetno čvrst, tvrdoglav i ozbiljan čovek koji ne pokazuje svoja osećanja. Bez obzira da li je u pitanju sreća ili tuga, otac je uvek ozbiljan. Jedino osećanje koje ume da ispolji je ljutnja. Tada psuje i viče, a svi se sklanjaju. Prikazan je kao čovek koji bez obzira što je srdit, retko kad ume da udari ali kada dođe do toga taj udarac se pamti. Sam pisac pominje da mu je strašniji očev srdit i nepokolebljiv pogled nego sam udarac.

Ma koliko otac spolja delovao kruto, on je je u dubini duše možda osetljiviji nego drugi, samo što to ne pokazuje. U priči Prvi put s ocem na jutrenju, bitan je momenat kada je otac počeo da kocka i da se druži sa sumnjivim ljudima. Tog momenta njegova vrednoća iščezava a sa njom nestaje i briga za porodicu.

Tada sve manje biva uzor svojoj deci, ali sve više postaje neko koga su se istovremeno i bojali i prezirali. Otac je to osećao, ali umesto da to pokaže kajanjem, pokazivao je sve većom oštrinom.

Ali kada je sve prokockao i kada se našao na samom dnu, u vlastitoj porodici je pronašao snagu. Najpre je hteo da izvrši samoubistvo, ali ga je u tome sprečila žena. Ukazala mu je da materijalne stvari nisu ono najvrednije u životu.

Predočila mu je da je život najdragoceniji i to prvenstveno život njihove dece a onda i njihov. Bodrila ga je tvrdeći mu da poštene ruke koje su jednom stekle imetak, mogu ga stvoriti opet.

Analiza majke u priči Prvi put sa ocem na jutrenje

Majka u priči Prvi put sa ocem na jutrenje je prikazana kao očeva suprotnost. Ona je blaga, ponizna i ćutljiva. Sa puno ljubavi se odnosi prema mužu i deci i neprestano je zabrinuta. Živi u stalnom strahu da će porodica ostati bez ičega ukoliko muž nastavi da kocka. Naravno, sve to potiskuje u sebi, jer ukoliko se usudi da prigovori mužu strahuje zbog njegove loše naravi.

Utehu majka pronalazi u molitvi i veri u Boga kao i u neprestanoj zahvalnosti što ima dobru i zdravu decu.

Onog momenta kada se njeni strahovi obistine i kada joj muž izgubi kuću i imanje, majka tek tad pokazuje svoju snagu. Istovremeno pokazuje i hrabrost i pamet. Postaje oslonoca svom mužu i hrabri ga da poštenim radom sve mogu steći.

Majka je hrabra, borbena i ne boji se rada. Istovremeno je sigurna da ako se cela porodica prihvati posla, brzo će povretiti sve izgubljeno. Majčina vera i blaga narav dolaze do izražaja. Upravo je ona ta koja spašava porodicu od propasti u koju ju je doveo otac nepromišljenim postupcima.

Ukratko prepričana pripovetka Prvi put sa ocem na jutrenju

Ova pripovetka govori o propadanju uglednog i vrednog trgovca Mitra koji je postao zavisan od kocke a zatim sve izgubio. Bio je strog, ozbiljan i imao je naredbodavni ton prema deci. Nije umeo da se šali ni sa porodicom ni sa prijateljima. S obzirom da je podlegao kockanju jedne noći kockajući u svojoj kući sa društvom, naizmenično je gubio i dobijao.

Molbe njegove žene Marice nisu dopirale do njega. Kako je izgubio svo imanje kuću, konja i livadu nije mogao da se suoči sa porazom i odlučio je da se ubije.

Njegova žena Marica, videvši to, sprečila ga je u toj nameri, tvrdeći mu da materijalno bogatstvo nije najvažnije u životu. Uspeva da mu vrati veru u život, oprašta mu i spremna je da se zajedno sa njim suoči sa svim problemima. Uverava ga da će zajedno krenuti iz početka i da će uspeti da povrate sve izgubljeno.

Njene blage reči, pune ljubavi na Mitra deluju otrežnjujuće. Ujutru sa sinom odlazi u crkvu kako bi se pomolio Bogu i zahvalio, spreman da započne novi život.

Pera Zelembać, lik iz pripovetke Prvi put sa ocem na jutrenje, čovek koji je Mitra doveo do propasti odlazi na robiju. Na samom kraju pripovetke, pripovedač nam opisuje kako Pera Zelembać u robijaškoj odeći tuca kamen, dok se Mitar vratio porodici i Bogu. Vratio se na pravi put zahvaljujući ljubavi, veri i požrtvovanosti njegove žene Marice.

Naš savet je da pročitate pripovetke Laze Lazarevića, koji je ujedno i začetnik psiholoških pripovedaka.

 

 17,939 total views,  1 views today

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.