Smrt majke Jugovića – analiza i prepričavanje

Smrt majke Jugovića je pesma koja pripada kosovskom ciklusu epskih pesama. U ovoj pesmi je opevana tragedija majke koja hrabro i stoički podnosi smrt svih svojih devet sinova kao  i smrt muža. U momentu kada njen duševni bol prelazi u fizički i kada patnja prevazilazi sve granice izdržljivosti, nagomilani bol i tuga raznose celo njeno biće.

Smrt majke Jugovića – književna analiza

Književna vrsta: Epska pesma iz kosovskog ciklusa pesama

Književni rod: Epika

Tema: Bol, tuga i na kraju smrt majke zbog gubitka sinova i muža

Mesto događaja: Kosovo polje, nakon Kosovskog boja

Likovi: majka Jugovića, ljuba Damjanova

Analiza pesme – Smrt majke Jugovića

Na samom početku pesme vidimo vapaj i molbu majke Jugovića da što pre ode na Kosovo kako bi potražila svoje sinove i muža Jug – Bogdana. S obzirom da je borba na Kosovu bila strašna, majka ne može da čeka vesti o sudbini svojih najmilijih. Obraća se Bogu moleći ga da joj podari „krila labudova“ i „oči sokolove.“ Nije slučajno što baš to traži u svojim molitvama Bogu. Krila joj trebaju kako bi što pre stigla do Kosova, a oči sokolove, kako bi sa visine ugledala sinove i muža i sletela baš na to mesto.

Čuvši vapaj i bol majke, Bog joj je ispunio želju. U početnim stihovima ove pesme si intenzivno naglašena snažna osećanja majke kao i njena neizmerna ljubav i briga za sinove i za muža.

Zaplet se ogleda u delu kada majka doletevši na Kosovo zatiče  užasan prizor. Našla je mrtve sinove i mrtvog muža. Ugledala je soklove, koplje, konje,pse i to svega po devet, koliko je imala sinova. Ova užasna slika je praćena stravičnim zvukovima. Majka je čula kako je zavrištalo devet dobrih konja, zakliktalo devet sokolova i zalajalo devet ljutih pasa. U nemoj kosovskoj tišini, ovi zvuci su bili još jeziviji. Kako bi izdržala neopisivu tugu i bol zbog svega što je zatekla, majka Jugovića je morala da stegne srce i da bude hrabra i izvan svojih moći.

Smrt majke Jugovića – nastavak radnje

Pokupivši sve što je ostalo od svojih sinova, od devet Jugovića, majka se vratila kući gde ju je dočekalo devet snaja.Videvši majku kako dolazi za njih je bilo neizdrživo. Od bola i tuge su naricale i oplakivale svoje muževe. Njihovo naricanje je pratio vrisak devet konja, kliktanje sokolova i lavež pasa.

Posmatrajući sve to, majka se bori i ne pušta suzu a srce joj se cepa.

Već u sledećoj sceni koja je sama po sebi dramatična, u noćnoj tišini se iznenada začuje vrisak Damjanovog konja Zelenka. Taj vrisak se kao oštrica zabija u majčino srce, koja ne spava zbog bola i tuge. I Damjanova ljuba ne spava od tuge.

Majka je pita da li je konj žedan, iako je znala da mu nedostaje njegov gospodar. Svojim vriskom je podsetio majku na vreme kada joj je sin bio živ i kada je zajedno sa svojim konjem odlazio na put.

Vrhunac radnje u pesmi Smrt majke Jugovića

U dvor koji je obavijen tugom doleću crni gavranovi sa krvavim krilima. Majci u krilo bacaju istrgnutu ruku sa pozlaćenom burmom. Najpre ljuba Damjanova prepoznaje istrgnutu ruku svog muža, a zatim nastupa period majčinog bolnog i teškog prisećanja.

Majka se mislima vraća u prošlost, želeći da sagleda malenu ruku sinovljevog detinjstva. Damjan je bio najmlađi od svih njenih devet sinova. Držeći njegovu ruku „zelenu jabuku“ majka se priseća odrastanja svoje dece, kako ih je milovala i kako su je njihove male ruke dodirivale a smeh radovao.

 Kraj pesme Smrt majke Jugovića

Majčino srce nije moglo izdržati preveliku žalost, tako da je od tuge i bola presvisnula. Bila je majka heroja, a po tome koliki bol  je trpela i sama je postala heroj. Gubitak svih devet sinova je bila ogromna tragedija za majku, tako da se nije mogla oteti bolu i uzvisiti nad ličnim gubitkom.

Lik majke u pesmi Smrt majke Jugovića

Majka Jugovića je žena koja je u Kosovskom boju izgubila svih devet sinova i muža. Ona je simbol hrabre i izdržljive žene. Istovremeno je i majka heroja koja vanljudskim naporima podnosi smrt svojih sinova. Izdržljiva sve do momenta kada njen duševni bol pređe granicu izdržljivosti i razori je sasvim.

U pesmi Smrt majke Jugovića je opevana tragedija jedne majke. Njena neizmerna ljubav prema sinovima i neizdrživ bol zbog njihovog gubitka. Kroz ovu pesmu ogledaju se dva najuzvišenija ljudska osećanja a to su: materinstvo i patriotizam.

Ljubav majke prema sinovima je bila ogromna, a bol zbog gubitka neuporedivo veći. Ona je bila hrabra i izdržljiva žena, ali bez obzira na sve te njene osobine, smrt svojih najmilijih nije mogla da preboli.

Njen duševni bol je rastao dok na kraju nije prerastao u fizički bol koji je probio granice njene izdržljivosti i potpuno je uništio. Ljubav majke Jugovića prema svojim sinovima predstavlja simbol majčinske ljubavi koja nema granice, koja je bezuslovna i koja se ne može porediti ni sa čime.

Ukoliko želite da pogledate još neke prepričane i analizirane lektire, to možete uraditi OVDE.

 

.

 

 47,144 total views,  7 views today

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.