Sve što treba da znate o sudskim tumačima

Ako vam je potreban validan prevod pravne dokumentacije i planirate angažman profesionalaca, evo šta sve treba da znate o sudskim tumačima. Kroz nastavak bloga, dotaći ćemo se svih obaveza, sposobnosti, prednosti i mana profesionalnih tumača. Međutim, za početak – ko su sudski tumači?

Ko je sudski tumač

Sudski tumači rade overavanje, lekturisanje i prevođenje specifične papirologije na nekoliko jezika. Oni su ovlašćeni od strane nadležnog suda, te svojim prisustvom u parnicama i sudskim procesima, kao i pečatom ili potpisom garantuju tačnost i istovetnost prevedene dokumentacije. Prevodi koje overi ovlašćeni sudski prevodilac priznati su kao globalno validni, što obezbeđuje pouzdanost i legalnost dokumenta u inostranstvu. 

Kada se overavaju tekstovi i da li svi tumači prevode

Sudski tumači ne rade overu dokumentacije tek tako. Naime, oni imaju obavezu da uporede sadržinu dokumentacije na stranom i maternjem jeziku, kao i da ustanove evenutalne propuste ili prethodno načinjene gramatičke greške prevodioca. Overa papirologije sledi tek kada tumač ustanovi da ne postoje značajne razlike između originalnog i prevedenog dokumenta. Vredi napomenuti da, jedino ukoliko poseduje licencu Ministarstva pravde, sudski tumač može uraditi i prevođenje dokumentacije. 

Šta prevode i overavaju sudski tumači

Evo kratkog spiska dokumentacije za koje vam može biti potreban pravno validan i pečatiran prevod:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uverenje o državljanstvu ili  nekažnjavanju,
  • svedočanstvo o redovnom školovanju ili navršenoj srednjoj školi,
  • uverenje o položenim ispitima,
  • diploma fakulteta i dodaci diploma.
  • poslovna dokumenta ili ugovori sa kompanijama,
  • registracije privrednih društava i druge potvrde iz APR-a,
  • bilansi stanja, bilansi uspeha, finansijski i revizorski izveštaji,
  • statuti, pravilnici, tenderska ili tehnička dokumentacija.

Kako su tumači zaduženi za prevođenje i overavanje privatne papirologije, strogo poštovanje pravila o zaštiti podataka i tajnosti dokumenata je jedna od ozbiljnijih prednosti ovakve saradnje.

Iskusni i specijalizovani

Iskustvo sudskih tumača nije povezano isključivo sa perfektnim poznavanjem inostranog jezika, već i sa razumevanjem pravnog sistema i stručne terminologije na potrebnim jezicima. Osim toga, licencirani sudski tumači su specijalizovani za prevođenje tekstova u različitim poslovnim delatnostima, tako da svojim uslugama pokrivaju gotovo svaku granu industrije.

Pravni saveti 

Već smo napomenuli da su sudski tumači upoznati sa pravnim sistemom, pa se s tim u vezi, mogućnost bližeg objašnjavanja zvanične terminologije ili drugih nedoumica upravo navodi kao jedna od osnovnih prednosti saradnje. Jednostavno rečeno, dobićete adekvatno objašnjenje za sve pravne nejasnoće.

Koliko koštaju usluge sudskog tumača

Konačna cena usluga sudskog tumača zavisi od mnogo faktora, ali u svakom slučaju vredi naglasiti da su izdaci uglavnom  veći u odnosu na klasičnne prevodilačke usluge. Na visinu računa najčešće utiču hitnost, kompleksnost i specifičnost prevoda. Bilo kako bilo, imajte na umu da ćete ovakvom saradnjom, ma koliko vas ona koštala, definitivno ostvariti pregršt benefita. Ako su vam potrebni validni prevodi sa overom sudskog tumača, informacije o visini potraživanja, rasporedu ili drugim aspektima saradnje možete saznati na linku sudski tumač engleski. 

Softver (ne) može biti koristan

Prevođenje uz pomoć onlajn softvera ili pak veštačke inteligencije može biti korisno rešenje, ali isključivo kada se radi o osnovnim terminima ili prostim rečenicama. Kada je reč o dužim i kompleksnijim tekstovima, prevod postaje isprogramiran i neretko se gubi istinski kontekst originalnog teksta. Da ne govorimo tek o riziku koji bi moglo donete prevođenje pravne papirologije. Zato je ovo još jedan od razloga zbog kojih bi definitivno trebalo angažovati profesionalne prevodioce. 

U slučaju da vam je potreban prevod lične, poslovne, obrazovne ili pravne dokumentacije, angažman sudskog tumača je jedino ispravno rešenje.  Nadamo se da će vam ovaj tekst biti koristan. Ukoliko ste već sarađivali sa sudskim tumačima, vaša iskustva možete podeliti u sekciji za komentare.

 1,019 total views,  2 views today

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.