Zašto je važno pravilno odlaganje kućnog otpada?

Kućnim otpadom se smatra svaki materijal u čvrstom ili tečnom stanju koji se svakodnevno proizvodi u okviru jednog domaćinstva.  To podrazumeva od prehrambenog otpada i pokošenog travnjaka do neefikasnih sijalica i istrošenih baterija. Količina kućnog otpada koju proizvodi neko domaćinstvo varira. Takođe i zavisi  od više faktora, kao što su, na primer, prihod i način života. Neznanje, nemarnost ili nedovoljno razvijena svest o važnosti ekološki prihvatljivog načina života glavni su razlog neracionalnog odlaganja kućnog otpada. Zbog sve veće količine otpada na globalnom nivou i velike količine različitih materija, pravilno odlaganje kućnog otpada i upravljanje istim veoma je izazovan zadatak. 

Zašto je kućni otpad problem?

Zbog velike količine njegovog stvaranja i nepravilnog odlaganja, kućni otpad je postao jedan od vodećih uzroka ozbiljne štete po životnu sredinu. Upravo da bi se eliminisala kontaminacija uzrokovana kućnim otpadom, uspostavljen je sistem upravljanja istim. On obuhvata sakupljanje, transport i dalji tretman otpada. Većina čvrstog otpada iz domaćinstva uklanja se iz domova putem komunalnog sakupljanja smeća, a zatim odvozi na deponije. Međutim i same deponije su i dalje štetne po životnu sredinu.  Izgradnja sanitarnih, zatvorenih deponija umnogome rešava ovaj problem.

Otpad koji stvaraju domaćinstva može biti opasan i neopasan. Neopasni otpad može uključivati ostatke hrane, baštenski otpad, papir i karton, plastiku, odnosno otpad koji se može kompostirati ili reciklirati. Veoma je važno praktikovati izdvajanje razgradivih materija koje se ne recikliraju (na primer prehrambeni otpad, tj. hrana) iz ostatka ambalaže koja se može reciklirati.

Primeri otpada koji je opasan jesu istrošene baterije ili sredstva za čišćenje u domaćinstvu. Veoma je važno na bezbedan način rukovati opasnim otpadom. Potrebno je  osigurati njegovo pravilno odlaganje, kako ne bi prouzrokovao štetu. Ne samo da opasan otpad iz domaćinstva ima direktno negativan uticaj na zdravlje ljudi već zagađuje zemlju. Spiranjem zagađenog tla zagađuje se voda, te dalje kontaminiraju i staništa divljih životinja. Time  nastaju teške posledice po celokupnu životnu sredinu. Kako zagađivači mogu kontaminirati podzemne vode, ovo zauzvrat dovodi i do kontaminacije vode za piće. 

Zbog svega ovoga je veoma važno razviti svest o značaju pravilnog odlaganja kućnog otpada. Opasni otpad treba odložiti u posebne objekte umesto što ga odlažemo u smeće zajedno sa ostalim otpadom.

Kako smanjiti količinu kućnog otpada?

Ako dobro razmislimo pre nego što nešto bacimo u đubre, možemo drastično ograničiti količinu otpada koji se stvara u našem domaćinstvu. Postoji mnogo načina na koji se kućni otpad može smanjiti. Doniranje odeće, eliminisanje proizvoda od plastike za jednokratnu upotrebu i kupovina proizvoda sa minimalnom ambalažom i drugih održivih opcija, samo su neki od njih. Već samim smanjenjem potrošnje plastike smanjićete i zagađenje okoline. Pokušajte da se odreknete svih plastičnih proizvoda koji vam nisu neophodni (jednokratni plastični pribor, plastične slamčice, PVC kese i sl.).

Danas postoje različiti programi reciklaže koji prihvataju papir, staklo, flaše, limenke i brojne druge predmete koji su mogu reciklirati i nanovo koristiti. S obzirom na to da se većina otpada iz domaćinstva može reciklirati, na taj način se kućni otpad može smatrati i neiskorišćenim resursom. Korišćenje reciklomata i reciklažnih kanti za smeće jedan je od primera za pravilno odlaganje kućnog otpada. Razvrstavanje otpada u okviru domaćinstva (plastka i plastični čepovi, limenke, papirna i staklena ambalaža, kartonske kutije) i bacanje đubreta u odgovarajuće kontejnere ima za cilj da olakša upravljanje ambalažnim kućnim otpadom. 

Obrezivanje povrća, lišće, iverica, đubrivo i slični biljni materijali su biorazgradivi i mogu se kompostirati. Ostatke hrane ili travnjaka tkaođe možemo da kompostiramo umesto da ih bacamo u smeće. Štaviše, zahvaljujući vraćanju hranljivih materija, ova akcija će smanjiti otpad i direktno doprineti životnoj sredini. Pravilno kompostiranje razlaže biorazgradivi materijal u dodatak zemljištu bogat hranljivim maerijama, koji se može korisiti u baštama ili za uređnje pejzaža. Na ovaj način će se hranljive materije od vitalnog značaja za biljke vratiti u životnu sredinu. Da bi se biorazgradivi kućni otpad uspešno kompostirao, taj proces mora da generiše  dovoljno visoke temperature, kako bi ubio organizme u kompostnom materijalu. 

Pravilno odlaganje kućnog otpada

Danas se sve češće suočavamo sa pitanjem: kako poboljšati metode odlaganja, skladištenja i recikliranja kućnog, ali i ostalog otpada? Odgovor smo pokušali da damo upravo u prethodnim redovima, na osnovu kojih zaključujemo da svako domaćinstvo može pomoći u smanjenju kućnog otpada tako što će napraviti ove jednostavne promene u načinu života. Ukoliko budete odgovorni prema sebi i svojoj okolini, osećaćete se bolje i zasigurno ćete sebi i drugima ulepšati dan.

 8,154 total views,  1 views today

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.