Kapetan Džon Piplfoks – analiza i prepričavanje

Kapetan Džon Piplfoks je radio drama Duška Radovića. U nastavku teksta vam donosimo ukratko prepričano delo kao i analizu likova, ali da biste imali potpuni doživljaj naš savet vam je da je svakako pročitate.

Analiza dela

Vrsta dela: radio drama

Mesto radnje:  Kinesko  more

Vreme radnje: nepoznato

Tema dela: Život gusara koji su u penziji i njihova borba sa različitim nemanima koji se nalaze u moru

Ideja dela: Umesto da koristimo silu, mnogo bolje je biti domišljat i neustrašiv!

Likovi: Džon Piplfoks je glavni lik, sporedni likovi su njegovi gusari, Brzogovoreći,Pećina i čudovište.

Analiza likova

Džon Piplfoks je kapetan gusarske posade koji je veoma hrabar. Neustrašiv je i ne plaši se ničega. Ne plaši se čak ni čudovišta sa 7 glava koje je uspelo da potopi 17 brodova i da pobije 200 gusara. Pisac njegovu snagu preuveličava ( u zubima nosi ajkulu, u rukama nosi male ajkule). Svojim komentarima se ponaša kao najpametniji na brodu. Mana mu je što se brzo iznervira i ishitreno reaguje.Smatra da je gusarska zastava nešto najlepše na svetu. Umesto porodičnog života sa načelnikovom ćerkom on bira život na moru sa svojim gusarima. Rečima hrabri svoje gusare, a svaku opasnost doživljava kao izazov. Iako ima čak 72 rane, njegova neustrašivost se stavlja u prvi plan.

Gusari – u tekstu su predstavljeni kao masa glupih ljudi i navode se po brojevima Gusar I, Gusar II, Gusar III, Gusar IV, Gusar V. Samo nekoliko gusara se pominje po imenu, kao što su: Arčibald, Kornjača, Konoval, Sekira. Okarakterisani su kao glupi i plašljivi. Kada su pročitali poruku iz flaše jako su se uplašili i nisu uspeli da smisle teška pitanja za čudovište. Iako su neki hteli da odustanu Kapetan Džon Piplfoks im je uspešno vratio veru u pobedu. Oni slušaju baš sve što im kapetan naredi, ali za svaki uspešno obavljen zadatak uspeh pripada isključivo kapetanu.

Brzogovoreći je lik iz brzogovoreće grupe ljudi koji su primljeni na kapetanov brod. On kapetanu prenosi svoje iskustvo sa čudovištem i upućuje ga na Pećinu čarobnog eha.

Pećina se pojavljuje  samo u sceni kada daje instrukcije kapetanu kako da nadmudri čudovište. Iako je savet koristan Džon Piplfoks zamera što mu nije sve rekla i ume da bude vrlo neprijatan prema njoj.

Čudovište sa 7 glava izgleda veoma strašno i opasno. Tih 7 glava je raspoređeno na 7 vratova. Bez obzira što strašno izgleda, čudovište nije mnogo pametno. Na kapetanova pitanja daje besmislene odgovore. Čudovište je lako savladano i ostaje bez svih 7 glava. Pojavljuje se samo pred kraj drame i to kada razgovara sa kapetanom.

Kapetan Džon Piplfoks – prepričavanje

On je gusarski kapetan čiji je nadimak Zvono. Iako ima 72 rane koje su posledice gusarskih borbi on je i dalje neustrašiv.Ima svojih 70 gusara. Nakon tuče u Liverpulskoj ulici sve zastave i oružje kapetana su u muzeju a gusarska družina je poslata na izučavanje raznih zanata.

Zaplet počinje od momenta kada se sedmoglavo čudovište pojavilo u Kineskom moru. Jedino se kapetan Džon Piplfoks odvažio da krene da ubije čudovište. Tražio je od vlasti da mu vrate jedrenjak, oružje, zastave i svih 70 gusara. Obećao im je da će doneti svih 7 glava čudovišta. Vlast nije imala izbora i pristali su na pogodbu. Tako je gusarska posada krenula na Kinesko more.

Kapetanovo obraćanje gusarima

Obraća se gusarima pitavši ih da li su imali prilike da vide sedmoglavo čudovište? Da li bi imali želju da ga vide? Imaju li snage da se bore sa takvim čudovištem? Gusari odgovaraju da žele da krenu u borbu, ali da im trebaju puške i vetar. Odlučni su u nameri da se izbore sa čudovištem. Arčibald bojažljivo dodaje da im treba i pameti i tada svi postaju zbunjeni ne znajući šta je pamet i ne znaju da li je imaju. Kapetan je razmišljao kako se izboriti sa čudovištem usled nedostatka pameti tako da je našao kompromisno rešenje. Daje im da rešavaju ukrštene reči kako bi postali pametni. Naravno, pristaju bez pogovora i nastavljaju put ka čudovištu.

Flaša sa porukom unosi pometnju među gusare

Pijani gusar je 27.dana plovidbe doneo bocu sa porukom u kojoj je pisalo: „Proklet neka je bio onaj čas kad sam napustio svoj mirni gusarski poziv i pošao protiv sedmoglavog čudovišta. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama? Čudovište je progutalo do sada dve stotine mornara. Potopio nam je brod. Svi moji drugovi su već na onom svetu. Sada sam ja na redu. Zbogom, mila moja majčice.“

Gusari tumače pismo iz flaše i prilično su uplašeni, svi sem kapetana. Nagađaju odakle li je gusar poslao poruku – „Da li iz utrobe čudovišta“, „Da li je to poslao Zedelenda jer je on pio iz takve flaše.“ Kaju se što su uopšte postali gusari i što su se uputili u tu avanturu.

Glas spikera

Spiker u drami opisuje situaciju u pozadini aludirajući na strah koji se oseća među gusarima kao i želju nekih od njih da se vrate u Englesku i odustanu od poduhvata. Džon Piplfoks ih najpre naziva kukavicama i bednicima, a onda nalazi način da ih ohrabri. Hrabri ih tako što sam skače u more, ostaje tamo čitavih 12 minuta i vraća se sa ajkulom u zubima i sa po 7 malih ajkula u obe ruke. Posada je zadivljena a spiker dalje komentariše njihovu zadivljenost podvigom kapetana. Od sreće su neki padali na kolena a neki su plakali.

Čamac u Rudolfovom moreuzu

U Rudolfovom moreuzu zatiču čamac i brzogovoreće ljude. Kapetan Zvono (Džon Piplfoks) ih prima na svoj brod. Sekira uspeva da se sporazume sa njima i prenosi kapetanu, jer ih on ne razume. Brzogovoreći mu prenosi da je to opasno čudovište potopilo 16 brodova a njihov je 17.po redu. Predlaže im da odu u Pećinu čarobnog eha. Tamo se postavljaju pitanja na koja se dobija više odgovora.

Kapetan, Arčibald i Konoval ulaze u pećinu. Kapetan i Pećina razgovaraju i od nje dobija sledeće savete:  „Postavi mu nekoliko pitanja i kladi se sa njim da neće umeti da odgovori. Ako ono pogodi, ti mu za opkladu daješ glavu. Ako ne pogodi, ti njemu iseci za svaku pogrešku po jednu glavu.“

Glas spikera

Spiker komentariše situaciju na malo ironičan način. „Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, to zaista mogu samo pećine kamena srca.“

Gusari pokušavaju da se sete nekog smislenog pitanja ali ne uspevaju. Nakon dvodnevnog pokušaja improvizuju razgovor sa čudovištem. Kornjača na Sekirin predlog glumi čudovište a drugi mu postavljaju pitanja. Najpre počinje vika na improvizovano čudovište. Kapetana je sve to iznerviralo, gusaru je lupio šamar a onda su krenuli sve iz početka.

Sekira je postavljao besmislena pitanja ( Koliko su 3 smokve i još 3? Gde je galebu desno krilo? Ko je najlepši gusar na svetu?). Kornjača odgovara na pitanje sa žaljenjem što ne ume da sabira, ali svakako zna da je najlepši kapetan Džon Piplfoks.

Nakon toga nastupa kapetan i glasno se pita gde li se sada nalazi čudovište? Opet spiker komentariše malo bajkovitim prizvukom „Sedam glava ljuto je siktalo sa sedam vratova, plazeći se halapljivo… Gusari, neka vam je sada vaš veliki kapetan na pomoći!!!“

Čudovište i kapetan se međusobno ponižavaju, jer se čudovšte kapetanu obraća sa „pacove“ a kapetan njemu sa „gušteru pijani.“ Zatim se njih dvojica klade u čijim glavama ima više pameti. Čudovište tvrdi da je svakako pametnije od kapetana jer u njegovim glavama ima 7 puta više pameti.

Kapetan Džon Piplfoks postavlja pitanja čudovištu

Odgovor na prvo pitanje čudovište nije znalo tako da mu je kapetan odsekao jednu glavu. Pitanje je bilo šta je najlepše na svetu, a odgovor je gusarska zastava.

Drugo pitanje je bilo šta je najjače na svetu? Čudovište je odgovorilo slon, ali dovitljivi kapetan je rekao da su dva slona jača od jednog i odsekao mu je sabljom i drugu glavu.

Treće pitanje je glasilo šta je najslađe na svetu. Odgovor čudovišta je bio da bundevino seme.

Tada se kapetan iznervirao zbog toliko izrečenih gluposti i odsekao je čudovištu sve glave.

Džon Piplfoks se vraća kući

Nakon ove velike pobede kapetan se vratio kući a načelnik mu je ponudio svoju ćerku za suprugu, jahtu i orden.

Kapetan ipak nije hteo da se ženi, tako da je odbio ruku načelnikove kćeri, ali je primio orden. Zatim je nastavio sa svojom posadom da plovi dalje. Uživao je u plovidbi i pecanju riba a kada je padala kiša rešavali su ukrštene reči.

Kao na početku drame, tako i na njenom kraju, gusari pevaju pesmu „Lepojke iz Havane“:

Lepojke iz Havane
sve stoje sa strane, sa strane,
pitaju: kapetane,
kako se zove vas brod?

A kapetan im rukom mane,
tim lepojkama iz Havane,
sto stoje tako sa strane, sa strane:
– Osveta, to je moj brod!

Ako biste želeli nešto da saznate o Nušiću i romanu “Hajduci” – pročitajte OVDE!

Ukoliko vas zanima Dnevnik Ane Frank, pročitajte OVDE.

 35,444 total views,  1 views today

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.